PREDŠOLSKA TELOVADBA ZA OTROKE OD 3-6 LET

PREDŠOLSKA TELOVADBA ZA OTROKE OD 3-6 LET

Otroci vadijo samostojno brez prisotnosti staršev. Telovadba za otroke v tej starosti je nadgradnja programa mlajše skupine, ki vadbo obiskujejo skupaj s starši.

  • Telovadba vsebuje spoznavanje gibalnih vsebin ter učenje osnovnih elementov posameznih športov
  • Otroci se seznanijo s pravili ter rekviziti oziroma opremo posameznih športov
  • Gibalna abeceda je osnova in prvi korak h kasnejšemu resnejšemu vključevanju v šport
  • Pomemben vidik je druženje z vrstniki in prilagajanje skupini
  • Velika dvorana
  • Osnovna motorika
  • Vaditeljica: Janja

Janja

Janja Grošelj

Vaditeljica gimnastike, učiteljica plavanja, reševalka iz vode, učiteljica teka na smučeh, mlajša alpinistična pripravnica…