NAMIZNI TENIS

NAMIZNI TENIS

Poznamo ga tudi kot ping pong in je najhitrejši šport z žogo. Namizni tenis lahko igrata dva ali pa štirje igralci. V
Sloveniji se je prvič pojavil v Murski Soboti, olimpijski šport je postal leta 1988.

Rezervacija: 1 prosto mesto = 1 igrišče