Janja Grošelj

Janja se je s športom srečala že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju. Prve gibalne izkušnje si je pridobivala na akrobatiki in atletiki, ki sta ji dali temeljno gibalno znanje in spretnosti.

 

Konec osnovne šole pa jo je bolj zamikala odbojka, katero še danes rada igra. Po gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za šport, kjer je usmerjala elementarno športno vzgojo. Že za čas študija je vodila vadbo za malčke in predšolske otroke kot tudi vodila tečaj za plavanje dojenčkov. Med študijem si je pridobila še nekaj drugih strokovnih nazivov (vaditeljica gimnastike, učiteljica plavanja, reševalka iz vode, učiteljica teka na smučeh…). Med študijem se je zaljubila v gore in plezanje in si v alpinistični šoli pridobila tudi naziv mlajša pripravnica. Po študiju si je prve delovne izkušnje nabirala s projektom Zdrav življenjski slog, trenutno pa je že več let zaposlena na bližnji osnovni šoli, kjer poučuje predmet šport. Ob delu sodeluje in pomaga pri izpeljavi športnih delavnic pri ZPM Idrija, prav tako že več let sodeluje pri Trim As v Žireh  (vodenje delavnice za predšolske otroke, tečaj rolanja). Ob delu si je pridobila še nekaj dodatnih znanj na raznih seminarjih (funkcionalna stabilizacija in mobilizacija hrbtenice, varna vadba v nosečnosti) kot tudi na doktorskem študiju Kineziologije na Fakulteti za šport. V doktorski nalogi je obravnavala merske značilnosti izbranih gibalnih testov ravnotežja otrok.

 

V prostem času se rada v družbi družine sprošča na bližnjih hribčkih, peš ali na kolesu.