TELOVADBA ZA OTROKE

PREDŠOLSKA TELOVADBA ZA OTROKE OD 1,5 – 3 LETA SKUPAJ S STARŠI

 

Telovadba za otroke v starosti od 1,5 do 3 leta je namenjena tistim otrokom, ki že samostojno hodijo in skačejo naokrog, hkrati pa so seveda še premajhni, da bi zapustili varen objem staršev.

 

  • Spoznavanje osnov gibanja
  • Druženje
  • Osnove prilagajanja skupini

 

PREDŠOLSKA TELOVADBA ZA OTROKE OD 3-6 LET

 

Otroci vadijo samostojno brez prisotnosti staršev. Telovadba za otroke v tej starosti je nadgradnja programa mlajše skupine, ki vadbo obiskujejo skupaj s starši.

 

  • Telovadba vsebuje spoznavanje gibalnih vsebin ter učenje osnovnih elementov posameznih športov
  • Otroci se seznanijo s pravili ter rekviziti oziroma opremo posameznih športov
  • Gibalna abeceda je osnova in prvi korak h kasnejšemu resnejšemu vključevanju v šport
  • Pomemben vidik je druženje z vrstniki in prilagajanje skupini